Initiatieven

Tuinen klimaatbestendig

Noord-Limburg

Voorlichting en stimulerende maatregelen door de samenwerkende partijen binnen Waterpanel Noord hebben er nog niet toe geleid dat burgers en bedrijven op grote schaal anders omgaan met regenwater. Waterklaar gaat hierin verandering brengen. Waterklaar is een initiatief van Waterpanel Noord. Dit is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, 2 waterschappen en 1 Waterschapsbedrijf. De samenwerkingspartners van Waterpanel Noord zetten zich met en voor bewoners in voor het betaalbaar en duurzaam invullen van het waterbeheer en de drinkwatervoorziening.
Door klimaatveranderingen krijgen we steeds vaker te maken met langdurige perioden van droogte, steeds heviger worden buien en langdurige periode van regen. De samenwerkingspartners kunnen de problemen van wateroverlast en watertekort niet meer alleen oplossen, maar hebben hier de samenleving voor nodig. Afkoppelen van particuliere percelen kunnen het verschil maken.

Uitdaging

Projectleider: Giel van Eck

Gemeente Nederweert

+31495677111

Social media

Kennis over beter omgaan met regenwater wordt gebundeld, door samenwerking met private partijen, maatschappelijke organisaties en onderwijs. Deze kennis is beschikbaar voor huishoudens op www.waterklaar.nl en voor de waterprofessionals en communicatieadviseurs op het interne netwerk van www.waterinlimburg.nl.
Naast voorlichting aan bewoners richt Waterklaar zich ook op de hoveniers van de toekomst. Veel hoveniers hebben geen of weinig ervaring met anders omgaan met regenwater. De samenwerking met het onderwijs moet er toe leiden dat water een permanente plaats krijgt in de opleiding van hoveniers.

Werkwijze

De website www.waterklaar.nl. is opgezet door Waterklaar, maar wordt binnenkort overgedragen aan Citaverde College. De studenten gaan dan de website bijhouden en met behulp van Facebook het onderwerp anders omgaan met regenwater onder de aandacht van een breed publiek brengen.
Door de samenwerking met onderwijs, private bedrijven, tuinontwerpers en adviseurs kunnen huishoudens advies op maat krijgen. De woningcorporaties zijn eigenaar van veel woningen in Noord- en Midden-Limburg. De uitdaging van Waterklaar is om water een vaste plaats te geven bij woning- en wijkrenovaties.
Door voorlichting en educatie wordt “water” dichter bij bewoners gebracht. Waterklaar zoekt daarom de samenwerking op met bestaande natuur- en milieueducatiecentra om de effecten van klimaatverandering en het duurzaam omgaan met regenwater permanent onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Ook worden lesprogramma’s geactualiseerd en/of nieuwe programma’s ontwikkeld voor het basisonderwijs. Door het opstellen van presentaties, nieuwsbrieven, persberichten, filmpjes, het organiseren van watermarkten en informatiebijeenkomsten krijgt “water” regelmatig aandacht van de media en het publiek. Voor de waterprofessionals en communicatieadviseurs wordt een toolbox ontwikkeld. De producten uit de toolbox kunnen ze gebruiken bij hun waterprojecten.

Status

De website www.waterklaar.nl is online en wordt nog steeds uitgebreid met bruikbare informatie voor huishoudens. Ook treden er nog steeds nieuwe partners toe aan het netwerk van Waterklaar.
Heeft u belangstelling om mee te doen aan de activiteiten van Waterklaar neem dan contact op met Giel van Eck of de Watercoalitie.

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: