Initiatieven

Olie en vet, recycle het

Landelijk

De campagne “Vet recycle het” stimuleert burgers om gebruikt frituurvet apart te houden en voor recycling in te leveren bij een inzamelpunt. De initiatiefnemers van de campagne zijn het Voorlichtingsbureau MVO (margarine, vetten en oliën) en de Stichting  RIONED. Stichting RIONED is het kenniscentrum voor riolering en stedelijk waterbeheer in Nederland. In Stichting RIONED werken overheden, bedrijfsleven en onderwijs samen. Voorlichtingsbureau MVO is een kenniscentrum dat voorlichting geeft over de wijze waarop margarine, vetten en oliën passen in een gezond en duurzaam leefpatroon. Ook gebruikte vetten en oliën zijn horen hierbij.

 

‘Vet, Recycle het!’ is een langlopende  campagne met als doel gedragsverandering te bewerkstelligen bij burgers. Ingeleverde vetten worden hergebruikt als biobrandstof en dit is goed voor het milieu. Inzet van biobrandstof vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen en vermindert de CO2-uitstoot. Bovendien komen resten olie en vet hierdoor niet in het riool terecht waar het schade veroorzaakt. Dat begint al bij de leidingen onder de gootsteen in het huis. Door het inzamelen worden zodoende extra kosten voor het repareren van leidingen en riool vermeden, worden nuttige grondstoffen hergebruikt en kunnen supermarkten, sportclubs en verenigingen extra inkomsten genereren door dat er voor de ingeleverde vetten wordt betaald. Met dit geld kunnen zij de kas spekken.

Uitdaging

Campagne ‘Vet, Recycle het!

Email: info@vetrecyclehet.nl

Tel +3179 363 4370

Social media

De uitdaging is om zo veel mogelijk inzamelpunten in het hele land te krijgen.  Dit om het consumenten zo gemakkelijk mogelijk te maken vetten niet meer weg te spoelen maar in te leveren voor hergebruik.  Naast grote hoeveelheden vet kunnen ook kleine restjes olie- en vet die na het bakken en braden in de pan achterblijven, ingeleverd worden . Ook deze kleine restjes kunnen immers serieuze problemen in het riool opleveren.  De uitdaging  hierbij is om burgers de kleine restjes te laten opsparen in een plastic  fles. De fles met gebruikte vetten kan vervolgens  gedeponeerd worden bij een inzamelpunt met  gele container. Op www.vetrecyclehet.nl kan je door middel van het intikken van een postcode het dichtstbijzijnde inzamelpunt opzoeken.

Werkwijze

De landelijke campagne richt zich zowel op het werven van inzamelpunten  - momenteel landelijk 2500 -  als op de bekendmaking van de boodschap naar consumenten.

De boodschap zal mede uitgedragen worden door Jeremy Vermolen, TVkok. Bovendien zijn  - om de boodschap verder bekend te maken -  een aantal posters en een folder ontwikkeld. Deze zullen landelijk verspreid worden via de gemeenten, zie hiervoor www.vetrecyclehet.nl . Via de social media zal bekendheid aan het onderwerp gegeven worden en gedurende het jaar zullen diverse activiteiten plaatsvinden die leiden naar een climax in de oliebollentijd.

Status

De vetverwerkende bedrijven,  frituurvetproducenten , Stichting Rioned en het Voorlichtingsbureau formuleren de plannen voor het komende campagnejaar en bereiden deze voor. Tevens worden in mei van dit jaar de resultaten geëvalueerd van een pilot die plaatsvond in Amsterdam Stadsdeel Oost en van een pilot die nog steeds plaatsvindt in Den Bosch (tussenevaluatie), met steun van het Ministerie van Economische Zaken.

Nieuwe partijen die een inzamellocatie willen of partijen in hun gemeenten willen interesseren voor deelname kunnen zich aanmelden via www.vetrecyclehet.nl .

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: