Initiatieven

Water en bodem op kinderboerderijen

Landelijke actie

Jaarlijks worden er bijna 30 miljoen bezoeken gebracht aan de ruim 500 kinderboerderijen en dierenweides in Nederland. Daarom bieden kinderboerderijen een mooie kans om duurzaamheidmaatregelen aan een groter publiek te laten zien. Vanuit dit perspectief is het initiatief ‘Alle Kinderboerderijen Duurzaam!’ gestart. Inmiddels hebben ruim 70 kinderboerderijen zich actief aangesloten bij dit initiatief. De Watercoalitie probeert om samen met het netwerk Bewust Bodemgebruik en de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) om het thema ‘water en bodem’ bij de kinderboerderijen prominenter een plek te geven. 

Uitdaging

Birgit van der Laan van de Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (0651862078)

Social media

Het sluiten van lokale coalities rond kinderboerderijen met het thema ‘water’ en ‘bodem’ en de verbinding leggen tussen het thema ‘groen’.

 

Werkwijze

Regionaal wordt voor specifieke kinderboerderijen die belangstelling hebben, gezocht naar coalitie mogelijkheden rond het thema water, bodem en groen. Met alle potentiële partners (zoals hoveniers, maar ook gemeente en waterschap), wordt verkend wat er concreet gedaan kan worden en hoe dat in de praktijk gerealiseerd kan worden.
 

Status

Als eerste stap is in januari 2014 op Stadsboerderij de Koppelsteede in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd voor potentiële coalitiepartners. Geïnteresseerde kinderboerderijen, waterschappen, NME centra (Natuur en Milieu Educatie), de branchevereniging van hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters (VHG) en Tuinbranche Nederland waren allen hierbij aanwezig. Tijdens de eerste bijeenkomst is in kaart gebracht wat er allemaal al aan water en bodem wordt gedaan. Dat bleek al heel veel, maar ook bleek dat de ontsluiting van wat er allemaal al gedaan wordt, verbeterd kan worden. Daar gaan we mee aan de slag. Daarnaast kwamen vragen omtrent wet- en regelgeving naar voren. Ook op dat gebied wordt voor betere ontsluiting gezorgd. Waterschappen hebben aangegeven belangstelling te hebben voor duurzame kinderboerderijen, mits er voldoende plek voor watereducatie is. Ook bleek er belangstelling vanuit de hoveniers en tuincentra. Zij zullen proberen hun leden te interesseren om mee te doen om te verkennen wat er bij lokale kinderboerderijen mogelijk is.
Tot slot is afgesproken om voor een aantal regio’s rondom de kinderboerderijen het potentiële netwerk in kaart te brengen en vervolgens te verkennen wat de partijen met elkaar tot stand kunnen brengen.
Heeft u belangstelling om te verkennen of er voor u kansen liggen om samen met de kinderboerderijen en hun partners water en bodem onder de aandacht te brengen?  Neem dan contact op met de Birgit van der Laan of de watercoalitie!

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: