Initiatieven

Watercoalitie Daklab & Water

Nationale broedplaats Begroeide daken

Een manier om het rioolstelsel te ontlasten, afvoer van regenwater naar rioolwaterzuiveringen terug te dringen, water op straat te beperken en koellast van gebouwen te verlagen is de inzet van begroeide daken. Deze groene daken houden water vast dat kan verdampen en kunnen verkoelend werken op de ruimte onder het dak. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en Stichting RIONED vormen sinds 2011 de „Watercoalitie Daklab & Water” met de Gemeente Rotterdam, Waterschap Vallei en Veluwe, Wageningen Universiteit en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) samen met ZinCo Benelux en BetonRestore. Deze watercoalitie Daklab & Water begeleidt onderzoek naar begroeide daken. Het doel is de werking van begroeide daken wetenschappelijk en onafhankelijk te onderbouwen. Op het dak van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen is voor dat doel in het kader van een SBIR project (Small Business Innovation Research Programma) project een uniek experimentendak gebouwd. Het dak bestaat uit 45 vakken met verschillend substraat en vegetatie, waar continu metingen worden verricht naar temperatuur, neerslag en afvoer. Parallel hieraan vindt op het NIOO-dak onderzoek plaats naar biodiversiteit en energie [klik voor meer info].

Uitdaging

Coördinator van de watercoalitie Daklab&Water is Carleen Mesters in opdracht van STOWA.

Website www.stroomenonderstroom.nl, E-mail vraag@carleenmesters.nl, Tel: +31 6 2150 8914

Social media

In publicaties en productinformatie van begroeide daken wordt veel beweerd over de hydrologische werking van begroeide daken. Daarnaast wordt uitgegaan van de Duitse situatie met betrekking tot afstroming op groendaken die niet aansluit bij de Nederlandse situatie. Bijvoorbeeld dat 40% van de totale neerslag op het dak niet tot afstroming komt. Voor gemeenten en waterschappen is deze informatie te beperkt. Het onderzoek heeft als doel het verkrijgen van onafhankelijke relevante onderbouwing voor de werking van groene daken in de stad in relatie tot riool- en waterbeheer. En daarmee kennis en ervaring te delen over werking, toepassing en governance van begroeide daken, De coalitie kan daarmee een praktijkuitwerking bieden voor o.a. de beweging KAS (Klimaatactieve Stad) en de Green Deal Groene Daken die eind 2014 van start gaan.

Werkwijze

De klankbordgroep „Watercoalitie Daklab&Water” rondom het onderzoek op het experimentele NIOO-dak komt vier maal per jaar bijeen om de uitkomsten van het onderzoek en andere relevante ontwikkelingen te bespreken. Periodiek wordt een seminar georganiseerd en er zijn plannen voor het organiseren van excursies naar aansprekende begroeide daken in Nederland.  

Status

Begin 2014 concludeerden de deelnemers aan het seminar „Groene daken - zin en onzin voor waterbeheerders” dat het belangrijk blijft te monitoren om de effecten van begroeide daken ook op wijkniveau beter in beeld te brengen [klik voor meer info]. Het onderzoek op het NIOO-dak loopt in zijn huidige vorm eind 2014 af. In 2015 wordt gerapporteerd over het huidige onderzoek en vanaf 2015 zal vervolgonderzoek plaatsvinden. Hoe dat onderzoek er precies uit gaat zien ligt nog niet vast. Wel is zeker dat biodiversiteit een van de speerpunten zal zijn. Het consortium nodigt  betrokken partijen uit om een bijdrage te leveren aan het vervolgonderzoek door kennis en kunde te delen. 

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: