Documentatie

Op deze pagina vind je relevante documenten van én over initiatieven die de watercoalitie steunt.

Handreiking Waterbewuste Kinderboerderijen

Hoe kunnen kinderboerderijen worden benut als inspiratieplek voor een klimaatvriendelijke woonomgeving. In de handreiking is de pilot van de kinderboerderij in Gouda beschreven.
Download PDF
 

Betrokkenheid corporaties bij klimaatadaptatie

In dit rapport is de Klimaatbestendige wijkaanpak in Kanaleneiland (gemeente Utrecht) beschreven. Het rapport biedt inspiratie voor concrete maatregelen die bij de renovatie van het woningbestand kunnen worden uitgevoerd door de corporatie en gemeente, waterschap en provincie.

Handboek voor de Watervriendelijke tuin

Dit handboek informeert tuincentrummedewerkers en hun klanten over concrete maatregelen die bijdragen aan een watervriendelijke en hittebestendige tuin. Het handboek geeft tips met uitgebreide uitleg om de maatregelen uit te voeren.

Klimaatbestendige tuinen en daken - Gedragsanalyse: sanity check

Het doel van het doorlopen van de DOE-MEE aanpak is om een aanpak te ontwikkelen om tuinen en daken van tuin- en huisbezitters klimaatbestendiger in te richten (te ‘vergroenen’), zodat wateroverlast en hittestress wordt verminderd, net als negatieve gevolgen van droogte.
Download PDF
 

Klimaatbestendige tuinen - Doorgronden: gedragsanalyse

Doordat er in de toekomst vaker sprake zal zijn van extreem weer in Nederland, zal er vaker overlast zijn in de vorm van extreme regenval, droogte en hitte. Hierop dient de openbare ruimte aangepast te worden. Het vergroenen van private tuinen en daken kan bijdragen aan het verminderen van wateroverlast en hittestress. De trend is echter dat tuinen juist steeds vaker bestraat worden in plaats van vergroend (Kullberg, 2016).
 
 

 

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: