Ontwerpsessie gedragsbeïnvloeding tuinbezitters

Utrecht -

Op 9 maart heeft op initiatief van de watercoalitie samen met het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie een ontwerpsessie Klimaatvriendelijke Tuinen plaatsgevonden. Centraal stond de vraag: hoe stimuleer je tuinenbezitters (burgers/consumenten) om hun tuinen te vergroenen?


De deelnemers gingen aan de slag met de inzichten van recent onderzoek naar gedragsfactoren: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/nieuws/2017/kb-tuinen/.

De ontwerpsessie heeft veel nieuwe ideeën opgeleverd waar de deelnemers zelf of gezamenlijk mee aan de slag kunnen gaan. En er zijn eerste afspraken gemaakt over trekkerschap.

Deelnemers aan de sessie waren diverse partijen (gemeenten, waterschappen, bedrijven en koepelorganisaties) die allemaal bezig of geïnteresseerd zijn om het vergroenen en ontstenen van tuinen te stimuleren.

Het verslag van 9 maart kun je via de contact pagina op de site opvragen.

Achtergrond

Naar verwachting krijgt Nederland in de toekomst steeds vaker te maken met extreem weer. Dit houdt in dat er vaker hevige regenbuien zullen zijn, een toename is van droge perioden en er vaker zomerse en tropische dagen worden verwacht. De openbare ruimte, maar ook (private) tuinen zijn niet op deze klimaatverandering ingericht.

In 2016, heeft Deltares in samenwerking met RIVM, ECN en SCP een onderzoek gedaan met als hoofdvraag: “Hoe kunnen gemeenten bewoners beïnvloeden om hun tuinen en daken klimaatbestendiger in te richten?”. De opdrachtgever hiervoor was het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA) en het Behavioural Insight Team (BIT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het onderzoek bestond uit een sanity check en een gedragsanalyse.

Sanity check
Uit de sanity check blijkt dat er technische oplossingen voorhanden zijn om de gevolgen van extreme regenval, hitte en droogte tegen te gaan. Een voor de hand liggende oplossing is het vergroenen van de (publieke en) private ruimte in de stad. Meer groen in stedelijke tuinen zorgt bijvoorbeeld voor een betere verwerking van het regenwater en dus minder druk op de capaciteit van het riool. Ook zorgt meer groen in de stad voor een betere regulatie van temperatuur en luchtvochtigheid. Maar hoe zet je tuineigenaren aan tot het vergroenen van hun tuin, of tot ‘groen gedrag’ bij de (her)inrichting van hun tuin?

Gedragsanalyse
Het is niet waarschijnlijk dat één algemene interventie geschikt is voor alle huishoudens met een tuin. Daarom is in deze gedragsanalyse niet gericht op een specifieke groep tuineigenaren. Er is gekeken naar vijf verschillende gedragsbepalende factoren: persoonlijke omstandigheden, bekwaamheden, motieven, sociaal culturele omgeving en het menselijk keuzeproces.

Zo spelen bij persoonlijke omstandigheden zaken als gezinssamenstelling en de leeftijd van bewoners een rol. Bij bekwaamheden komen bijvoorbeeld vroege bekendheid en ervaring met tuinieren naar voren als gedragsbepalende factor.

 


< Terug naar het nieuwsoverzicht

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: