Break outsessie Stroomversnelling

Rotterdam -

Stroomversnelling en de Green Deal Groene Daken hebben de handen ineengeslagen om de business case voor klimaatadaptatie ook te sluiten. Differentiatie van gebouwgebonden belastingen, stimuleert gebouweigenaren om hun gebouwen en percelen klimaatadaptief en energieneutraal te maken. Op 26 oktober hebben zij daarom een break-out sessie georganiseerd tijdens de Klimaattop in Rotterdam, met als doel kennis te delen en gezamenlijk mogelijkheden te verkennen en pilots te inventariseren.

 

Enkele kernpunten in de sessie waren:

  • Klimaatadaptatie is een van de grote opgaven in bestaand stedelijk gebied. Stroomversnelling deed een verkenning, te lezen in het rapport ‘Klimaatadaptatie in een Stroomversnelling’, waaruit blijkt dat grootschalige Nul op de Meter renovaties een uitgelezen kans bieden om klimaatadaptieve maatregelen te nemen in stedelijke gebieden.
  • Om het toenemend aantal piekbuien op te kunnen vangen zijn naast maatregelen in de publieke ruimte ook maatregelen in de privéruimte nodig. Er zijn oplossingen voorhanden. We hebben dan echter te maken met een split incentive: een private eigenaar kan investeren in groene daken, klimaatvriendelijke tuinen of andere waterbergingsmaatregelen en zo de gevolgen van klimaatverandering opvangen, maar een groot deel van de waarde ervan gaat niet alleen naar de eigenaar, maar ook naar de overheid, buren etc. Hoe kunnen we daarmee omgaan?
  • Vanuit de Green Deal Groene Daken (GDGD) is medio 2016 rapport ‘Hemelwater belasten of belonen’ verschenen, als resultaat van een impactproject binnen het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.
  • Groene daken kennen meer voordelen en zijn ook te combineren met andere functies, zie www.multifunctioneledaken.nl. De GDGD maakt inzichtelijk wat groene daken opleveren, zoals de waterbalans in de stad: groen zorgt voor het vasthouden van water. De GD Groene Daken werkt vanuit deze voordelen aan opschaling via een aantal sporen; Mindset, gebouwlabels, biodiversiteit, omgevingswet, differentiatie belastingen, vuistregels/modellen en innovatie.
  • De GDGD zoekt naar pilots om op wijkniveau deze sporen te testen in de praktijk. Om op een andere manier met de gebouwgebonden belastingen om te gaan (landscape approach). Vraag is onder andere of dat wat in de mindset verandert en hoe het zit met de perceptiekosten.
  • De samenleving staat op een keerpunt, waarbij meer mensen de sociale en milieuaspecten belangrijker gaan vinden dan geld. Toch is er een mate van gezamenlijke inspanning en collectieve actie nodig om de business case en andere initiatieven rond te krijgen.

Pilots die genoemd zijn en die verder verkend gaan worden: Ecodorp Boekel, de wijk Spangen in Rotterdam, gemeente Oldenzaal en mogelijk rond vastgoed op de Zuid-as in Amsterdam. In januari 2017 zal een verkenning plaatsvinden hoe energieneutrale en klimaatdadaptieve pilots in een vervolgtraject zullen worden uitgewerkt voor energie huizen, daken en tuinen. Meer weten of meedoen? Stuur dan een mail naar info@greendealgroenedaken.nl.


< Terug naar het nieuwsoverzicht

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: