Watercoalitie rijst in Albano van start gegaan

Oudenbosch -

Tijdens de Watercoalitie event 2015 in Breda, werd het project “rijst in Albano” geïntroduceerd.
De coalitie, bestaande uit waterschap Brabantse Delta, vogelgroep west Brabant, Waterbuffelfarm en initiatiefnemer Jan Veerhuis., heeft een proeftuin opgericht in de waterberging Albano aan de Vaartweg te Oudenbosch.
Op 16 december jl. werd de gebruiksvergunning getekend om voor de periode van één jaar rijst te verbouwen. Een randvoorwaarde voor de rijstteelt is dat deze geen belemmering is voor het functioneren van de waterbergingen.

Rijstteelt in Nederland is uniek en daarom wordt tijdens dit proces de waterkwaliteit gemonitord. De vegetatie zorgt voor natuurlijke zuivering. Verder wordt onderzocht wat (kleinschalige) rijstteelt voor de flora en fauna betekent. Ook zal beoordeeld worden of de rijst voor andere doeleinden geschikt is. Speerpunten zijn: de biogasproductie tijdens groei, de inzet van rijststro als bio based material en/of grondstof voor biofuel.

Natuurwerkgroepen, NIOO-KNAW, Wageningen Universiteit en Hogescholen zullen het proces van de rijstteelt monitoren, tussenrapportages uitvoeren en in november een eindverslag uitbrengen om te bepalen voor welk doel het project geslaagd is.

Voor meer info zie de Faceboek pagina van Albano Rijst: https://www.facebook.com/Rijst-in-albano-1544480459206311/


< Terug naar het nieuwsoverzicht

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: