Gedragsonderzoek klimaatvriendelijke tuinen

Landelijk -

In vervolg op de bijeenkomst van 1 oktober vorig jaar te Utrecht over klimaatbestendigheid in en om het huis is door het Ministerie van IenM een verdiepend onderzoek gestart naar de vraag hoe je bewoners verleid om hun tuinen en daken klimaatbestendig in te richten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Behavioural Insight Team (BIT) van IenM samen met deskundigen van Deltares, PBL, RIVM en het KNMI. Begonnen wordt met een korte zogenaamde doorgronden stap. Hierbij wordt getoetst wat de (beleids)impact is van het huidige gedrag van particulieren  op de omgeving en  welke technische maatregelen genomen kunnen worden om bij te dragen aan vermindering van de optredende knelpunten. Dit gebeurt op basis van bestaand materiaal. De focus van dit onderdeel ligt op wateroverlast, droogte en hittestress. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt naar nieuwbouw en renovatie/herstructurering.

Als vervolg op de bijeenkomst van 1 oktober 2015 wordt met vertegenwoordigers van gemeenten, andere betrokkenen (zoals woningbouwcorporaties, tuincentra en bouwmarkten) en gedragsdeskundigen (klankbordgroep, geïnterviewden en externen) een interactieve sessie van een halve dag georganiseerd met als doel een start te maken met het ontwerpen van interventies (ontwikkelstap). Tijdens de bijeenkomst zullen in deelgroepen verschillende ontwerpmethoden worden toegepast, zoals analytisch, vrije brainstorm en structured inventive thinking.  Als u belangstelling heeft voor deze bijeenkomst houdt dan de nieuwsbrief en Twitter berichten van de watercoalitie in de gaten.


Op basis van de resultaten van de voorgaande stappen wordt gedacht om in een volgende fase concrete interventies uit te testen op hun effect.


< Terug naar het nieuwsoverzicht

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: