• Handboek voor Tuincentra impuls voor klimaatvriendelijke tuinen

  Utrecht, RIONED dag 'Tuinbezitter, prepareer je tuin op hoosbuien en hittestress', adviseren overheden en bedrijfsleven. Tuinbezitters kunnen meer doen om wateroverlast na hoosbuien of gevolgen van langdurige droogte en hitte te beperken. Met slimme en simpele aanpassingen aan de tuin, heeft extremer weer minder impact. Waterschappen, gemeenten, Rijksoverheid en bedrijfsleven trekken samen op om tuinbezitters hierbij te adviseren. Het ‘Handboek voor de watervriendelijke tuin: 19 infobladen met tips' is in februari 2018 verspreid onder alle tuincentra in Nederland en verstuurd aan alle gemeenten. In februari is het handboek gepresenteerd aan gemeenten tijdens de RIONED-dag en het brede publiek tijdens de tuinbeurs 'Tuinidee'.

 • Watereducatie op kinderboerderijen

  Heerhugowaard Kinderboerderijen zijn ideale leerplekken om bezoekers, jong en oud, waterbewust te maken. De handreiking 'Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust' is daarom afgelopen voorjaar met veel enthousiasme ontvangen. Het ministerie van I&M (de Watercoalitie) en GDO hebben als vervolgtraject een aantal regionale inspiratiebijeenkomsten georganiseerd.

 • Rijst in Albano

  Oudenbosch Rijst telen in een waterberging. Eerste resultaten van de pilot “Rijst in Albano” In 2015 werd met medewerking van onder andere de Watercoalitie, het project “rijst in Albano” geïntroduceerd. De initiatiefnemer Jan Veerhuis, heeft een proeftuin opgericht in de waterberging Albano in Oudenbosch in samenwerking met het Waterschap Brabantse Delta.

 • Break outsessie Stroomversnelling

  Rotterdam Samenvatting van Break Out sessie KSR5 door Green Deal Groene Daken en Stroomversnelling tijdens de Klimaattop in Rotterdam, 26 oktober 2016

 • Ontwerpsessie gedragsbeïnvloeding tuinbezitters

  Utrecht Op 9 maart heeft op initiatief van de watercoalitie samen met het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie een ontwerpsessie Klimaatvriendelijke Tuinen plaatsgevonden. Centraal stond de vraag: hoe stimuleer je tuinenbezitters (burgers/consumenten) om hun tuinen te vergroenen?

 • Startbijeenkomst Meerjarig samenwerkingsprogramma Klimaatvriendelijke tuinen

  Er zijn al veel acties om bewoners te stimuleren tuinen klimaatbestendig in te richten. De vele regenbuien van de afgelopen tijd tonen aan dat het vergroenen van tuinen hard nodig is om doelen in stedelijk waterbeheer te realiseren en te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Diverse partijen hebben op 9 juni met elkaar gesproken over een gezamenlijk meerjarig programma voor het stimuleren van het klimaatvriendelijk en duurzaam inrichten van tuinen.

 • Regentonactie Den Haag en omstreken

  Regio Den Haag In april is op drie plekken in Zuid-Holland door de betrokken gemeente en hoogheemraadschap Rijnland een ‘aftrap’ gegeven van de Kinderboerderijen regentonactie. Na de Westlandse Kinderboerderijen (2015) volgden nu de kinderboerderijen in Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar. Tonnie de Eend is het ondersteunende beeldmerk van deze acties.

 • Gedragsonderzoek klimaatvriendelijke tuinen

  Landelijk Gedragsonderzoek naar het verleiden van bewoners om hun tuin klimaatvriendelijk in te richten

 • Handreiking 'Alle kinderboederijen klimaatbestendig en waterbewust' gereed

  Kinderboerderijen zijn ideale plekken in gemeenten om op een laagdrempelige manier veel mensen te bereiken over de gevolgen van klimaatverandering en om te laten zien met welke praktische en eenvoudige maatregelen iedereen een bijdrage kan leveren aan goed waterbeheer in de eigen omgeving.

 • Watercoalitie rijst in Albano van start gegaan

  Oudenbosch Tijdens de Watercoalitie event 2015 in Breda, werd het project “rijst in Albano” geïntroduceerd. De coalitie, bestaande uit Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Halderberge en Jan Veerhuis, heeft een proeftuin opgericht in de waterberging Albano aan de Vaartweg te Oudenbosch. Op 16 december werd de gebruiksvergunning getekend om voor de periode van één jaar rijst te verbouwen. Een randvoorwaarde voor de rijstteelt is dat deze geen belemmering is voor het functioneren van de waterbergingen. De coalitie bestaat uit het waterschap Brabantse Delta, vogelgroep west Brabant, Waterbuffelfarm en initiatiefnemer Jan Veerhuis.

Bezig met laden....

Op zoek naar nieuwsberichten met geselecteerde criteria...

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: