Water en bodem op kinderboerderijen

Landelijke actie

Vet recycle het

Landelijke actie

Watercoalitie Daklab & Water

Nationale broedplaats Begroeide daken

Tuinen klimaatbestendig

Noord-Limburg

Huisje Boompje Beter app en website

Landelijke actie

Over de Watercoalitie

Vergroenen van tuinen: onmisbare schakel voor aanpak wateroverlast en hittestress

Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met nattere winters en fellere buien in de zomer die leiden tot wateroverlast. Ook komen langere periodes van droogte voor die met name in steden leiden tot hittestress.

Overheden treffen maatregelen voor de gevolgen van deze veranderende omstandigheden in het watersysteem, de waterketen (de keten van drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering) en in de inrichting van de openbare ruimte. Niet alles kan hiermee worden opgelost. Het op grote schaal aanpassen van het riool op piekbuien is bijvoorbeeld onbetaalbaar.

Burgers kunnen helpen door hun tuinen te vergroenen en klimaatvriendelijk in te richten.

De Watercoalitie is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. De Watercoalitie is op zoek naar energie in de samenleving bij publieke/private partijen en maatschappelijk middenveld om deze te verbinden met de wateropgaven als gevolg van klimaatverandering.

Lees meer >

Twitter #watercoalitie

Laatste ontwikkelingen

Waarom meedoen?

Omdat je kennis en informatie opdoet in nieuwe samenwerkingsverbanden, je inzicht vergroot in de drijfveren en wensen van burgers, je onverwachte partners ontmoet en hierdoor creatieve inzichten verwerft om met dit alles op een andere manier je doelen te realiseren

Omdat je invulling wil geven aan maatschappelijk of duurzaam ondernemen

Omdat je je naamsbekendheid wil vergroten, je nieuwe marktkansen wil ontwikkelen en realiseren en je daardoor je omzet verhoogt

Media partners

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: